Body Spa
ROSEMARY EUCALYPTUS (ENERGIZING)
GRAPEFRUIT CEDARWOOD (REVITALIZING)
GERANIUM ORANGE (NATURAL BALANCE)
LAVENDER CHAMOMILE (SKIN REGENERATION)